Cap al final de curs de batxillerat, els alumnes han de triar cap a on volen orientar les seves futures carreres. És a dir, si els agrada més calcular, si els agrada més escriure, o bé la barreja dels dos, si els agrada més el món de l’art o si prefereixen fer una formació professional. He pogut observar que la majoria d’alumnes han triat un batxillerat científic, ja que, com diuen molts, “t’obre moltes portes”. La veritat és que tenen raó, ara la societat gira molt més al voltant del món científic i les noves tecnologies que no pas dels escrits i la cultura. En conseqüència, l’èxit no està garantit per als amants de la literatura, ja que la gent no tendeix a llegir tant com es feia 30 anys enrere. Això té repercussions sobre el fet que cada any hi hagi menys llibres publicats que l’anterior. Fins i tot es veu reflectit en els resultats que tenen els alumnes en les assignatures de llengua o quan se’ls demana de fer una redacció.
Avui en dia és pràcticament impossible trobar un jove que no faci faltes d’ortografia i que tingui un lèxic ric.
Podem dir que la literatura ja va tenir el seu èxit als segles passats i que actualment no rep l’atenció que es mereix. Per posar un exemple, actualment hi ha filòsofs, però pràcticament no se’n parla.
He sentit molta gent parlar d’aquest tema, gent que es demana si continuaran publicant llibres de paper, o si encara s’utilitzarà paper i tinta a l’hora d’agafar apunts.
Des del meu punt de vista, que es perdi l’art d’escriure és força desmoralitzador. Al cap i a la fi, tot i que el món científic acapari molta atenció, el món literari és vital per al desenvolupament i l’entesa de l’ésser humà. Així doncs, no podem permetre que la cultura s’arraconi. Jo us demano: d’aquí a vint anys, encara hi haurà gent que s’emocioni quan compri un llibre?