Fa poques setmanes va tenir lloc a Andorra el 8è Parlament Català de les Religions, el qual va aglutinar prop d’un centenar de participants provinents dels països catalans. Gràcies al suport de les diferents comunitats religioses del país i coordinades per la Comissió Nacional Andorrà per la Unesco (CNAU), es van proposar tot un seguit d’activitats com ara ponències, concerts, tallers i projeccions amb un objectiu comú i fugint de qualsevol mena de proselitisme: trobar un espai per poder parlar de pau en uns moments tan convulsos arreu del món. 
Les consignes implícites en fòrums com aquest són bàsiques, però poderoses:  tolerància, respecte, diàleg i cooperació. Conceptes que, al cap i a la fi, són les vies efectives per trobar una pau real en territoris que avui estan, per desgràcia, en una cruenta guerra.
Andorra sempre ha estat una terra d’acollida i de pau. La convivència, la comunicació i l’amor pel nostre país són factors clau per a una bona harmonia de la societat. No obstant això, no podem ser aliens als conflictes armats, ni a la pujada exponencial arreu d’Europa dels partits d’extrema dreta. Són motius pels quals necessitem endinsar les noves generacions en un procés de coneixement, d’anàlisi  i de pensament crític per poder fugir de les fake news, així com dotar-los de capacitat de reflexió per conèixer i tenir criteri a l’hora d’analitzar els discursos demagògics i populistes que moltes vegades es troben a l’arrel dels múltiples conflictes bèl·lics actuals. 
Hem de poder transmetre actituds i valors en defensa d’un món més just i equitatiu. Hem d’establir els mecanismes per difondre un missatge potent entorn de la pau i la no-violència. 
Després de vuit segles sense conflictes, amb diferents comunitats religioses assentades al país, sense cap fricció o confrontació entre elles, Andorra pot ser una plataforma internacional per la pau des de la qual podem promoure el diàleg i la resolució pacífica de conflictes. 
Per exemple, podem crear espais de reflexió, organitzar seminaris, conferències i debats sobre el foment de la pau i la necessària resolució dels conflictes que es viuen en l’actualitat. Totes aquestes accions són una forma efectiva de conscienciar la població i de promoure accions concretes en aquest àmbit.
En paral·lel, també podem promoure taules de diàleg, formades per la societat civil, agents implicats en conflictes internacionals i representants dels estaments públics, amb la finalitat de fomentar l’anàlisi, la mediació i la cerca de solucions als conflictes actuals. Així com impulsar grups de treball formats per experts en matèria de conflictes, mediació i  cultura de la pau. 
També podem crear xarxes de col·laboració amb altres institucions internacionals que es dediquen a la pau i la resolució de conflictes. En aquest sentit, és important seguir fent èmfasi i defensar com a Estat la resolució pacífica dels conflictes armats als organismes internacionals als quals estem adherits. Així ho estem fent, per exemple, a través de les diverses delegacions del Consell General.
Sense dubte, hi ha moltes fórmules per trobar vies per parlar de pau i per buscar solucions reals.
El foment de fòrums de Pau a Andorra és una oportunitat per al país de tenir una projecció internacional, a la vegada que promou valors essencials i contribueix a la construcció d’un món més just i pacífic.