La setmana passada la delegació andorrana del Consell General vam assistir a la sessió anual de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE, organisme creat després de la II Guerra Mundial amb l’objectiu de prevenir futures escalades de violència i conflictes. Aquesta assemblea no només esdevé un fòrum crucial per a la discussió de temes de seguretat internacional, sinó que també aborda problemàtiques que afecten directament la vida dels ciutadans de tots els països que en són membres, incloent-hi Andorra.

Aquest any, la sessió anual de l’OSCE-PA s’ha centrat principalment en la situació pel que fa a les guerres a Ucraïna i Gaza. Aquests temes, malgrat semblar allunyats de la realitat quotidiana dels ciutadans del Principat, tenen implicacions globals que no podem ignorar. La resolució de conflictes i la pau internacional són essencials per a la seguretat i l’estabilitat mundial, factors que eventualment afecten també Andorra, com a mínim per la inestabilitat i distorsió econòmica que els conflictes bèl·lics generen a tot el món.

No obstant això, també vam tractar altres temes que, al meu parer, tenen un impacte més directe en el benestar de la societat andorrana i dels nostres ciutadans, com pot ser la proliferació del consum de drogues de tipus opioide. En concret, des de la delegació andorrana vam donar suport actiu a la inclusió d’un informe suplementari apel·lant a la lluita contra la proliferació de les drogues opioides. Un cas clar és el del fentanil. 

La proliferació d’aquesta droga predomina actualment als Estats Units i el Canadà, on la situació està agafant una dimensió d’emergència sanitària, però també s’ha reconegut com una amenaça emergent a Europa. 

En concret, aquest informe suplementari en qüestió, apel·la a la cooperació internacional per lluitar contra el crim organitzat que promou el tràfic d’aquesta substància, així com per promoure plans de prevenció en l’àmbit nacional. Això inclou educar la població sobre els riscos del consum de fentanil i altres opioides, i fomentar la col·laboració entre països per intercanviar coneixements i estratègies efectives en matèria de lluita contra les addiccions i el consum d’estupefaents.

És fonamental que Andorra estigui present en aquests fòrums internacionals. Participar en l’OSCE-PA ens permet estar connectats directament amb problemàtiques socials en l’esfera global a les quals estem exposats. És la nostra responsabilitat com a parlamentaris utilitzar aquests ponts per afrontar les possibles amenaces de manera més efectiva i àgil, des de la coordinació amb els estats i sobretot treballant la prevenció.

En resum, la sessió anual de l’OSCE-PA ha subratllat la importància de la cooperació internacional per abordar els grans reptes de seguretat i salut que afrontem avui dia, i els del futur. Per això, des d’Andorra reafirmem la nostra disposició a contribuir i col·laborar en la lluita contra problemàtiques d’àmbit global, a les quals els andorrans no som aliens.