La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre l‘Acord en Salut Mental de l’any 2022. Concretament, la parlamentària demana si els trastorns mentals i les addicions s’han inclòs en els circuits habituals de las Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per tal que les famílies hagin d’assumir, com a màxim, un 10% del pagament. 

Vela, s’interessa també per les conclusions de l’anàlisi feta per Govern sobre la suficiència dels recursos actuals i com s’ha reforçat el Programa de Seguiment Individualitzat als pacients amb trastorns mentals i risc d’exclusió social per fer un acompanyament més acurat de les persones que viuen en els immobles que posa a disposició el Govern i dels professionals que hi treballen, i per la xifra total d’aquests habitatges, les parròquies on es troben ubicats, el preu per habitació, en aquest cas desglossat per superfícies, i quin és el termini d’estada.

La bateria de preguntes també inclou demandes sobre quines campanyes de prevenció sensibilització i conscienciació en salut mental i addiccions, estigma i autoestigma s’han fet i s’estan duent a terme actualment; quina és la coordinació entre els ministeris d’Educació, Afers Socials i Salut per millorar l’atenció en salut mental i addiccions en la infància i l’adolescència; quina és la formació en aquests àmbits a professionals de l’educació, salut, atenció social i seguretat pública; i quins són els treballs fets fins a dia d’avui per impulsar la figura de l’educador de carrer, conjuntament amb els comuns, per millorar la detecció de casos de joves vulnerables i poder tractar-los en l’estadi inicial de possibles patologies.