La problemàtica de l’habitatge es fa sentir també en la resolució dels casos de família. Ho comentava ja l’any passat la vocal de la junta del Col·legi d’Advocats d’Andorra (CAA), Magda Marticella. I la situació  s’ha anat agreujant: “seguim amb el tema de l’habitatge, i això és un problema greu perquè un dels dos ha de marxar”. Hi ha casos de persones que “potser no tenen suport familiar i no hi ha manera de trobar un pis”.  Si no hi ha fills, es poden buscar situacions alternatives com ara compartir pis, tot i que no sigui l’ideal. Però, què passa si hi ha fills? Tal com exposa Marticella, s’han de tenir unes condicions determinades per poder-los tenir. A més, fa notar que amb la nova Llei de la persona i la família que va entrar en vigor el febrer del 2023, es planteja com a prioritari el règim de custòdia compartida, si no hi ha cap problemàtica que impedeixi que un dels progenitors es pugui fer càrrec dels fills. Així les coses, “si no tens un pis, què fas amb els nens?” 

Segons l’advocada, hi ha parelles que decideixen separar-se i fins que un dels dos no troba pis, s’organitzen amb els fills d’una altra manera i el que fan és passar el dia amb ells i a la nit tornen a dormir amb qui  disposa d’una llar o marxen de vacances amb els nens. Cal ser creatius. Per a Marticella, potser quan estiguin a punt els pisos de lloguer a preu assequible es podrà alleugerir la problemàtica. 

La pandèmia cueja
De fet, tal com ja va informar el Bondia, el 2023 hi va haver 150 consultes pel procediment de justícia gratuïta relacionades amb temes de família, tres de les quals es van resoldre pel procediment de mediació prop del Servei de Mediació i Orientació de Justícia, concretament el mes de març. El primer trimestre d’enguany han estat 46 les consultes de família, i només una pel procediment de mediació. 

Marticella reconeix que l’any passat aquest tipus de casos “es van disparar una mica, però normalment els números solen ser bastant estables”. En aquest sentit, assenyala que aquest increment pot ser degut encara “a les cuetades de la pandèmia”, que va deixant “conseqüències psicològiques i familiars”, fonamentalment a causa del  confinament.

Fomentar la mediació
Tot i que la llei de mediació potencia la mediació judicial i el batlle pot convidar les parts a fer una sessió, “no és que s’exploti massa”, assegura l’advocada. Apunta que quan  s’arriba a la Batllia és que ja s’ha intentat arribar a acords i “fer canviar la gent, costa molt”.

De tota manera, defensa les bondats de la mediació perquè “amb un acord tothom cedeix, sempre és millor”. I ho és, perquè aquest conveni reflecteix altres aspectes que s’han pogut parlar en les sessions de mediació i que en una sentència no sortiran pas reflectits. I és que la mediació té la capacitat de veure més àmpliament la situació familiar i en surten tots beneficiats: mare, pare i fills.