Casa de la Vall, febrer del 1977: el subsíndic de l’època, Antoni Aleix, amb Antoni Morell, dempeus, Julià Call i Joan Besolí, al despatx del síndic.