Escaldes, 1947: la mainada espera els reglamentaris caramels del bateig a l’antiga parroquial de Sant Pere Màrtir, al carrer Estret, avui Mossèn Guillem Adellach.