Les inspeccions d'ofici portades a terme pel servei d'Inspecció de Treball es van incrementar l'any passat fins a un 33% i van arribar gairebé a la trentena. Malgrat que és evident que es tracta encara de xifres molt petites, cal tenir present que fa tot just tres anys el servei únicament va portar a terme quatre inspeccions d'ofici. S'ha de tenir en compte la por que hi ha encara de molts treballadors a denunciar qualsevol situació de possible irregularitat, com es pot constatar amb tot l'afer dels treballadors peruans subcontractats i amb el fet que en tot l'any passat el servei només registrés 84 denúncies que van derivar posteriorment a una actuació per part dels inspectors. Davant d'aquest panorama, és important que sigui el mateix servei d'Inspecció de Treball qui prengui la iniciativa i incrementi any a any, i sempre dins les possibilitats que té amb els recursos existents, el nombre d'inspeccions d'ofici. I no perquè hi hagi un gran volum d'incompliments de la normativa laboral, ja que són moltes les empreses que compleixen amb la legislació vigent, sinó perquè els pocs que no ho fan bé, i perjudiquen la resta donant una mala imatge d'un sector o altre determinat, no es creguin impunes per seguir actuant com ho fan i vegin com si incompleixen se'ls pot castigar. És obvi que segurament cal destinar encara més recursos dels anunciats ja per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, però és una acció necessària per garantir el compliment de la legislació i situacions d'abusos com les que s'han viscut i que danyen la imatge del país.